Akbulut, İdris Naim Şahin’i savundu

AKDENİZ PARLAMENTER ASAMBLESİ TÜRK GRUBU BAŞKANI VE TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ T.ZİYAEDDİN AKBULUT’UN İÇİŞLERİ BAKANI İDRİS NAİM ŞAHİN HAKKINDA VERİLEN GENSORU ÖNERGESİ NEDENİYLE 17 NİSAN 2012 TARİHİNDE TBMM GENEL KURULUNDA AK PARTİ GRUBU ADINA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;

İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim Şahin hakkında Barış ve Demokrasi Partisinin vermiş olduğu önergenin, gensorunun gündeme alınıp alınmaması konusunda söz almış bulunuyorum. Partim adına ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Ben de sözlerime başlarken -içinde bulunduğumuz hafta Kutlu Doğum Haftası- Rahmet Peygamber’inin doğum günü, dolayısıyla kendisini rahmetle, hürmetle anıyorum. Ayrıca, rahmetli Özal’ın da 19’uncu ölüm yılı, bu nedenle kendisini de, 8’inci Cumhurbaşkanımızı da rahmetle anıyorum. Okumaya devam et